Kuvake korvaa sata sanaa

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Kuvake on tehokas tapa välittää tietoa. Monilla kuvakkeilla on asioihin ja toimintoihin liittyvä vakiintunut merkitys, jolloin viesti tulee selväksi ilman ylimääräistä selitystekstiä. Vakiintuneen merkityksen saanut kuvake on myös tarkempi ja yksiselitteisempi kuin valokuva, josta voidaan […]

Vain yksi tärkeä luku

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Oletko joskus päätynyt siihen tulokseen, että olennaisen kertomiseen tarvitaan vain yksi luku? Missään nimessä ei pidä ryhtyä väsäämään esimerkiksi pylväskaaviota väkisin, vaikka tällaisia joskus näkee. Yksi pylväs ei muodosta mielekästä kuviota. Pylväskaavion keskeinen elementti on vertailu ja ellei ole […]

Fontin valintaperusteita

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Fontin valinnassa voit edetä kahdella tavalla: Jos käytät organisaation graafisen ohjeen mukaan tehtyä templatea, siihen on todennäköisesti määritelty fontit valmiiksi. Käytä silloin templaten fontteja tai noudata ohjeistusta, jonka mahdollisesti olet saanut. Jos saat täysin vapaat […]

Tilastoistako tarinoita?

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Tuntuuko tarinallisuus sinusta vieraalta, koska työpäiväsi kuluvat enimmäkseen tilastojen, tietokantojen ja taulukoiden parissa? Tilastot ja numeromassat ovat vasta informaatiota, joka ei sellaisenaan kerro mitään. Ne ovat raaka-ainetta. Tilastoihin ja numeroihin kätkeytyy kuitenkin lukuisia tarinoita, joiden […]

Kerro hyvä tarina

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Tarinamuoto on perusformaatti, kun ihmisen jäsentää omaa elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan muille. Tarinallisuuden teho perustuu siihen, että se saa samaistumaan kertojaan tai tarinassa esiintyviin henkilöihin. Näin on mahdollista herättää tunteita, jotka puolestaan vahvistavat muistijäljen syntymistä. […]

Mikä on sopiva määrä sivuja?

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Yksittäisten diojen määrän laskeminen on turhaa. Laske mieluummin mahtuuko esityksen sisältämä informaatio esitykselle varattuun aikaraamiin. Yksi pääpointti/sivu on hyvä yleissääntö senkin uhalla, että joudut kasvattamaan esityksen kokonaissivumäärää! Esityksen sisällön karsiminenhan ei välttämättä ole sama asia […]

Kolmen tviitin menetelmä

Julkaistu Kirjoita kommenttiJulkaistu: Blogi

Kokeile kiteyttää esityksesi sisältö kolmeksi tviitiksi. Siitä saat ydinsisällön, jonka ympärille rakennat esimerkein, havainnollistuksin ja perusteluin täydennetyn kokonaisuuden. Asiantuntija kerää taustatietoa esitystään varten, eikä tiedon riittävä määrä yleensä ole mikään ongelma. Tiedosta luopuminen sen sijaan […]