Microsoft Office -koulutukset

Microsoft Office -ohjelmista koulutan pääasiassa seuraavia tuotteita: Excel, PowerPoint ja OneNote. Seuraavat kaksi Excel-kokonaisuutta ovat valmiita paketteja, mutta voit myös valita käsiteltävät aiheet itse.

 

Excel-koulutukset

 

Datan siivous- ja järjestely

Koulutus on tarkoitettu laajoja tietoaineistoja käsitteleville Excel-käyttäjille, kesto 0,5 päivää tai 1 päivä, sopimuksen mukaan; ohjelmaversio 2010/2013/2016.

Koulutuksen kuluessa käsitellään:

yleisiä asioita isojen aineistojen käsittelystä (paljon työtä helpottavia niksejä); aineiston tuontia Excelin ulkopuolelta; siivoamista jatkokäsittelyä varten (sarakkeiden erottelu, yhdistely, tiedon tyypin muuttaminen, tiedon muotovirheiden korjaaminen yms.); työkaluja aineiston tarkastelun avuksi (yhteenvetofunktiot, taulukot, pivot-raportit ja ehdollinen muotoilu).

 

Visuaalisesti Excelillä

Sopii käyttäjälle, joka tuottaa visuaalista aineistoa raportteihin ja esitysmateriaaleihin. Koulutukseen osallistuva oppii valitsemaan tiedon esittämistavan, joka välittää tiedon selkeästi ja kiinnostavasti. Hän osaa myös tuottaa selkeitä kaavioita ja muita visualisointeja Excelillä.  Koulutuksen kesto 0,5 päivää tai 1 päivä, sopimuksen mukaan; ohjelmaversio 2010/2013/2016.

Välttämättömät taidot

Raakadatan käsittelyn perusteet.

Mikä vaikuttaa kaaviotyypin valintaan; erilaisten kaaviotyyppien piirtämisniksit.

Miten ohjata katsojan huomio olennaiseen; miten selviytyä oletusasetusten kanssa; mitä ovat hyvät käytännöt (mm. milloin akseli saa/ei saa alkaa nollasta!).

Erikoistapaukset

Mm. kuplakaaviot, aikasarjat; sparkline-visualisoinnin hyödyntäminen; visualisointi ehdollisen muotoilun avulla; esimerkkejä kaavioista, joita ei voi piirtää Excelillä (ja piirretään kuitenkin).

 

Koulutusten pituudesta

Koulutukseen kannattaa varata riittävästi aikaa, koska on tärkeää myös kokeilla ja tehdä itse. Aina pitkän ajan varaaminen koulutukselle ei kuitenkaan ole mahdollista. Siksi molemmat tässä kuvatut koulutuspaketit voidaan toteuttaa eri pituisina. Otathan kuitenkin huomioon, että mitä lyhyempi koulutus sitä nopeampi tahti. 

Lyhyin versio 1,5 - 2 h voi olla webinaari tai muuten tiivis yhteenveto koulutuskokonaisuuden keskeisistä asioista. Lyhyt ja tiivis koulutus sopii erityisesti suurille ryhmille tai kun tarkoitus on saada yleiskuva keskeisistä asioista.

Puolen päivän koulutuksen (3-4 h)  aikana käydään läpi aiheen hyvät käytännöt, joita havainnollistetaan esimerkkitapauksilla. Puoli päivää on sopiva aika ryhmälle, joka hallitsee jo käyttämänsä työkalun perusteet, mutta kaipaa tietoa eri mahdollisuuksista.

Koko päivän mittaisen koulutuksen sisältö on sama kuin puolen päivän koulutuksen, mutta osallistujilla on enemmän aikaa käytännön tekemiselle. Harjoituksina voidaan käyttää heidän omiin työtehtäviinsä liittyviä aineistoja.

“Käsittelemme ja jalostamme tietoa Excelillä päivittäin. Ilman koulutusta oikeiden toimintojen löytäminen on kiireessä miltei mahdotonta. Päivän koulutus säästää viikon työajan.”
Pasi Korhonen, liiketoimintajohtaja, Elisa Oyj, Yritysasiakkaat

”Saimme Office-täsmäkoulutuksesta juuri sitä mitä haimme, hyviä käytännön vinkkejä ja paljon uutta tietoa. Kiitos Outille!”
Janne Pirkola, Mainostoimisto Mediataivas Oy, Jyväskylä

Jaa Facebookissa!
Jaa Twitterissä!
Jaa Linkedinissä!
Jaa Pinterestissä!
Seuraa Youtube-kanavaa!
Lähetä linkki kaverille!