Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkakoulutus

Lähes jokaisen tietotyöläisen on osattava muuttaa omaan osaamiseensa liittyvää aineistoa visuaaliseen muotoon. Diaesitystiedostoissa liikkuu paljon asiantuntijatyössä tarvittavaa tietoa, joten esitysgrafiikan laatuun satsaaminen parantaa jo pelkästään työn sujuvuutta.

Lisäksi esitysgrafiikka on viestintää siinä missä verkkosivut, käyntikortit tai yrityksen julkaisema somesisältökin. Yhä useampi diaesitys jaetaan verkossa (SlideShare yms.) ja katsellaan mobiililaitteella. Aineistosi voi tavoittaa suuren joukon ihmisiä sosiaalisen median välityksellä. Viimeistään verkkoon julkaistava diaesitys vaatii toisenlaista lähestymistapaa kuin mihin vanhan PowerPoint-kulttuurin aikana on totuttu.

Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkatyöpajoissa ja koulutuksissa opit muuttamaan "tylsät poverpointit"  kiinnostaviksi, hyödyllisiksi ja viihdyttäviksikin. Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten karsin, kiteytän ja tiivistän viestini kohderyhmälle sopivaksi?
 • Miten muutan viestini visuaalisemmaksi?
 • Miten teen hyviä diaesityksiä ja saan jäämään aikaa vielä muillekin työtehtäville.

Vaikuta varmasti -koulutus

Työpaja 1 pv.

Teen myös lyhyempiä koulutuksia, esimerkiksi 4 tuntia tai luento/webinaari 1,5 h. Lyhyissä koulutuksissa emme tee töitä tietokoneella, pienet visualisointiharjoitukset tehdään käsin piirtämällä pari- tai ryhmätöinä.

Pohjatiedoiksi suosittelen PowerPointin tai vastaavan esitysgrafiikkaohjelman perustaitoja. Käyttämäni esimerkit perustuvat PowerPointiin/Keynoteen.

(HUOM! Tämä koulutus EI ole PowerPointin tai minkään muunkaan esitysgrafiikkaohjelman perus- tai jatkokurssi. Tämä ei ole myöskään esiintymistaidon koulutusta. Vaikuta varmasti -koulutuksen oppeja voit soveltaa myös tehdessäsi esitysgrafiikkaa, mutta myös laatiessasi infografiikkaa ja erilaisia kuvituksia, joita julkaistaan esimerkiksi sosiaalisessa  mediassa. Ks. myös PowerPoint asiantuntijalle tai Visuaalisesti Excelillä.)

SISÄLTÖ

Esityksen suunnittelu

 • Kohderyhmän ja esitystilanteen analysointi.
 • Sisällön jäsentely ja rajaus kohderyhmälle ja tilanteeseen sopivaksi.

Esityksen laatiminen

 • Kuvien käyttö ja sommittelu.
 • Millaista on diaesityksessä toimiva teksti.
 • Vaihtoehtoja luettelodioille.
 • Numeroiden esittäminen kiinnostavasti.

Esitystilanteen vinkit

 • Esitysmateriaalin käyttö ja jakelu.
 • Mitä osallistujille?
 • Esitystilanteen tekniikkavinkit.

"Outi herättelee Vaikuta varmasti -esitysgrafiikkavalmennuksessaan osallistujia PowerPoint-ohjelman tavoitteellisempaan ja ennakkoluulottomaan käyttöön viestinnän tukena. Valmennus tarjoaa asiantuntijatyötä tekeville rautaiset eväät kiteyttää omat viestit selkeään ja kuulijoita palvelevaan muotoon. Outi oivalluttaa osallistujia ajankohtaisilla ja käytännönläheisillä esimerkeillä, joita Outin kirja hienosti täydentää. Valmennus tarjoaa kaikille osallistujille jotakin uutta ja kysyntää valmennukselle riittää vuodesta toiseen."
Tony Stenberg, koulutuspäällikkö, SOK Jollas Instituutti

"Hyvä esitysgrafiikka on tärkeä teema, koska PowerPoint on keskeinen työkalu. Outin tapa kouluttaa on saanut meillä hyvää palautetta selkeydestä ja havainnollisuudesta. Koulutus tuo kokeneellekin PowerPoint-käyttäjälle uusia ajatuksia ja ideoita esitysten rakentamiseen ja toteuttamiseen."
Sari Uotila, henkilöstön kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Jaa Facebookissa!
Jaa Twitterissä!
Jaa Google+ :ssa!
Jaa Linkedinissä!
Jaa Pinterestissä!
Seuraa Youtube-kanavaa!
Lähetä linkki kaverille!